عکس بلوار شهید رستمی مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار شهید رستمی، بین رستمی 48 و 50
category

بلوار شهید رستمی مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار شهید رستمی در منطقه 6 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های محمدآباد، کارمندان دوم، شیرودی، کارمندان اول و کارگران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند دفترنقشه کشی گازسپهری در آن واقع شده‌اند.
بلوار شهید رستمی به معابر مهمی مانند محمدآباد، رستمی 2، شهید طالبی، بلوار شیرودی، بلوار مصلی و همچنین پل سرخس متصل گردیده است.


اماکن مهم بلوار شهید رستمی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...