عکس بلوار شیرودی مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار شیرودی، بین شیرودی 16 و 18
category

بلوار شیرودی مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار شیرودی در منطقه 6 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های محمدآباد، شیرودی، چهنو، 17 شهریور و کارگران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند امور برق ناحیه 2 و سازمان قوه قضاییه در آن واقع شده‌اند.
بلوار شیرودی به معابر مهمی مانند بلوار شهید رستمی، شهید جواد مومنی پور، شیرودی 28، شیرودی 22، شهید مهدی ناصری، بلوار چمن، صدر شمالی، ورودی به میدان 17 شهریور، شهید حنایی، شیرودی 12 - شهید ناصری، شیرودی 11 -صدر 26/1، شهید ابوالقاسم فریفته - شهید احمد نیازی و همچنین صدر متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های بلوار شیرودی

category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلوار شیرودی

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...