عکس ورودی به میدان 17 شهریور مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار 17 شهریور، 17 شهریور 14، بین 17 شهریور 14/4 و 17 شهریور 14/2
category

ورودی به میدان 17 شهریور مشهد

خیابانی در مشهد

ورودی به میدان 17 شهریور در منطقه 6 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های چهنو و 17 شهریور عبور می‌کند. ورودی به میدان 17 شهریور یکی از معابر اصلی این محلات در مشهد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر مشهد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه 6 در آن واقع شده‌اند.
ورودی به میدان 17 شهریور به معابر مهمی مانند بلوار شیرودی، بلوار 17 شهریور، صدر شمالی، شهید حنایی و همچنین صدر متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...