عکس بلوار 17 شهریور مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار 17 شهریور، بین 17 شهریور 7 و بلوار شهدای حج
category

بلوار 17 شهریور مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار 17 شهریور در منطقه منطقه ثامن مشهد واقع شده‌است و از محله‌های عیدگاه، چهنو، عنصری و 17 شهریور عبور می‌کند. بلوار 17 شهریور یکی از معابر اصلی این محلات در مشهد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر مشهد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری منطقه ثامن در آن واقع شده‌اند.
بلوار 17 شهریور به معابر مهمی مانند زیرگذر پنجراه، 17 شهریور شمالی 6، 17 شهریور شمالی 10، بلوار شهدای حج، صدر شمالی، آیت الله صدوقی (چهنو) و همچنین ورودی به میدان 17 شهریور متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...