عکس خیابان رودکی جنوبی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان رودکی جنوبی تهران

خیابانی در تهران

خیابان رودکی جنوبی در منطقه 10 تهران واقع شده‌است و از محله‌های بریانک، سلسبیل شمالی و سلسبیل جنوبی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان و زایشگاه اقبال، اتحادیه قالیشویان تهران، تامین اجتماعی شعبه 7 تهران و سینما المپیا در آن واقع شده‌اند.
خیابان رودکی جنوبی به معابر مهمی مانند امام خمینی، آزادی، کمیل، جمهوری، آذربایجان، دامپزشکی، مرتضوی، مالک اشتر، رودکی شمالی، کنارگذر آزادی، کلهر، هاشمی، ارومیه و همچنین بوستان سعدی متصل گردیده است.


neshan logo