عکس خیابان طیب اصفهان
category

خیابان طیب اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان طیب در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان طیب یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند دروازه تاریخی بیدآباد، معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، پست برق طیب، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و بنیاد شهید وامورایثارگران منطقه یک اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان طیب به معابر مهمی مانند مسجد سید، شمس آبادی، باب الرحمه، میرداماد، طالقانی و همچنین آیت الله بید آبادی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان طیب