عکس خیابان جی شرقی خوراسگان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جی شرقی خوراسگان

خیابانی در اصفهان

خیابان جی شرقی در خوراسگان واقع شده‌است. خیابان جی شرقی یکی از معابر اصلی در خوراسگان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر خوراسگان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند کارگزاری 107 تامین اجتماعی شعبه خوراسگان، مرکز مخابرات علامه مجلسی، آموزش و پرورش ناحیه 6 اصفهان، بیمارستان فردوس، کمیته امداد امام خمینی خوراسگان، سازمان تامین اجتماعی شعبه خوراسگان، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ناحیه۶ جی، انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی، شورای شهر خوراسگان و نظام دامپزشکی استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان جی شرقی به معابر مهمی مانند نایین - اصفهان، اصفهان - نایین، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی، جی غربی، جی غربی-خواجه عمید، مسجد علی، قریشی، توحید، همدانیان، مالک اشتر، سلمان، اباذر، شهدای ستار، الله اکبر، شهدای ابر، آب، گذرمحلی صیادشیرازی-کندرو، دکتر شریعتی، ارغوانیه، شهید رجایی، مالک اشتر غربی، اریسون، گذرمحلی شهروند-اقابابایی، شهروند، خواجه عمید-جی، خواجه عمید، مهدیه، کنگاز، اصغر کمالی، لاله، بسیج، قیصری و همچنین مطهری متصل گردیده است.


neshan logo