عکس بزرگراه شهید آقابابایی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

بزرگراه شهید آقابابایی اصفهان

بزرگراه در اصفهان

بزرگراه شهید آقابابایی در اصفهان واقع شده‌است. بزرگراه شهید آقابابایی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد. بزرگراه شهید آقابابایی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید اقابابایی، زیرگذر تمدن، بزرگراه شهید اردستانی، بزرگراه آقابابایی، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، جی شرقی، جی غربی، جی غربی-خواجه عمید، عاشق اصفهانی شرقی، عاشق اصفهانی، گذرمحلی شهروند-اقابابایی، شهروند، خواجه عمید-جی، خواجه عمید، کنارگذر اقابابایی، شهروندغربی، هشت متری امام رضا و همچنین جاده دسترسی جواهران متصل گردیده است.


neshan logo