عکس خیابان جی غربی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جی غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان جی غربی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است خیابان جی غربی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مخابرات استان اصفهان، اداره امور مالیاتی شعبه جی، دفتر نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، اداره امور مالیاتی شعبه جی، کانون بازنشستگان و انجمن صنفی کارفرمایان آجراصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان جی غربی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه شهید آقابابایی، بزرگمهر، پروین، جی شرقی، پروین اعتصامی، جی غربی-خواجه عمید، لاهور، احمد آباد، گذرمحلی صیادشیرازی-کندرو، خواجه عمید-جی، خواجه عمید، رشحه، مهر، سروستان، آذرمهر، شهید خراسانی و همچنین تالار متصل گردیده است.


neshan logo