عکس بلوار حر مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار حر
category

بلوار حر مشهد

خیابانی در مشهد

بلوار حر در منطقه 5 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های انصار، کشاورز، اروند، امیرآباد، شهید معقول، شهرک مهرآباد، موعود، پورسینا و شهرک شهید باهنر عبور می‌کند. بلوار حر یکی از معابر اصلی این محلات در مشهد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر مشهد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مرکز تلفن توحید، مرکز مخابرات شهید باهنر و دفتر خدمات الکترونیک قضایی در آن واقع شده‌اند.
بلوار حر به معابر مهمی مانند دهنوی - حر 19، حر 12 - موعود، بلوار مهریز، حر 1/1 - امیرآباد غربی، حر 1/2 - امیرآباد شرقی، کنارگذر بزرگراه بسیج، میامی 15، شهید کارگر راضی، خوش سیما 2، خوش سیما، پورسینا، اروند، کنارگذر بزرگراه بابانظر و همچنین حر 41 - شهید بسکابادی متصل گردیده است.


category

آشپزخانه‌های بلوار حر

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...