عکس بلوار جمهوری اسلامی یزد مشاهده در نقشه نشان
category

بلوار جمهوری اسلامی یزد

خیابانی در یزد

بلوار جمهوری اسلامی از محله‌های سوانح سوختگی، یزد باف، بلوار جمهوری و امیرآباد یزد عبور می‌کند. بلوار جمهوری اسلامی یکی از معابر اصلی این محلات در یزد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر یزد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل تامین اجتماعی استان یزد در آن واقع شده‌اند.
بلوار جمهوری اسلامی به معابر مهمی مانند شهید مطهری، بلوار استقلال، پاکنژاد، بلوار یزد باف، بلوار شعرباف، وکیل، تبلیغات اسلامی، انقلاب، بلوار سرگرد سامعی، شرق، شاداب و همچنین نصر متصل گردیده است.


اماکن مهم بلوار جمهوری اسلامی

category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

neshan logo