عکس خیابان شهید مطهری یزد
category

خیابان شهید مطهری یزد

خیابانی در یزد

خیابان شهید مطهری از محله‌های سر دوراه، سوانح سوختگی، خلف باغ، کوچه بیوک و ایرانشهر یزد عبور می‌کند. خیابان شهید مطهری یکی از معابر اصلی این محلات در یزد می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر یزد می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد و اداره مالیات معاونت مالیات بر ارزش افزوده در آن واقع شده‌اند.
خیابان شهید مطهری به معابر مهمی مانند بلوار جمهوری اسلامی، شهید نواب صفوی، بیست و دو بهمن، پاکنژاد، طالقانی، نواب، فرخی، معلم، شهید صدوقی شمالی، بیمارستان سوختگی و همچنین بلوار نواب متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان شهید مطهری