عکس خیابان کمال اسماعیل اصفهان
category

خیابان کمال اسماعیل اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان کمال اسماعیل در اصفهان واقع شده‌است. خیابان کمال اسماعیل یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه دو اصفهان و مجتمع دخانیات استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان کمال اسماعیل به معابر مهمی مانند پل فردوسی، فردوسی، پاسداران، شهید مطهری، مشتاق اول، چهارباغ خواجو و همچنین مجمر متصل گردیده است.