عکس خیابان دادمان تهران
category

خیابان دادمان تهران

خیابانی در تهران

خیابان دادمان در منطقه 2 تهران واقع شده‌است و از محله‌های مدیریت، دریا، شهرک غرب، درختی، ایوانک و پونک عبور می‌کند. خیابان دادمان یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت پتروشیمی شفق، اداره کل امور مالیاتی غرب تهران، پترو سینا آریا و سرای محله شهرک غرب در آن واقع شده‌اند.
خیابان دادمان به معابر مهمی مانند بزرگراه یادگار امام، بلوار خُوَردین، ایران زمین، بلوار شریفی، فرحزادی، پاک نژاد، گل افشان شمالی، درختی، استاد محمدرضا شجریان، فلامک شمالی، یادگار امام، شمال، ارغوان غربی، فخار مقدم، هرمزان، گلسا، حسن سیف، رامشه، پیروزان شمالی و همچنین شفق متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان دادمان