عکس خیابان حجر ابن عدی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان حجر ابن عدی تهران

خیابانی در تهران

خیابان حجر ابن عدی در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله‌های تهران پارس و تهرانپارس غربی عبور می‌کند. خیابان حجر ابن عدی یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان فوق تخصصی تهران‌پارس و مرکز مخابرات عاطف در آن واقع شده‌اند.
خیابان حجر ابن عدی به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید قاسم سلیمانی (رسالت)، بزرگراه رسالت، بزرگراه شهید قاسم سلیمانی، حجربن عدی، پروین، خوشوقت، خوشوقت (تیرانداز)، برادران قانع (پروین)، فرجام شرقی، ناهیدی - جشنواره، صد و نود و شش غربی، زفرقندی (196 شرقی)، بابا یوسفی، امیری طائمه (142)، جشنواره، زفرقندی (196 غربی)، 182 شرقی، رحیمی طاری، صد و هشتاد و دوم غربی - عبدی، تاگور، آهنی امینه - یکصد و نوزده، عادل، میرزازاده (اخوت)، صد و بیست و سه، طاهری - یکصد و بیست و یک، تاگر و همچنین رمضانی متصل گردیده است.


neshan logo