عکس خیابان قدر تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان قدر تهران

خیابانی در تهران

خیابان قدر در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کشاورز غربی، دانشگاه تهران و نصرت عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند گروه شهرسازی و معماری چارجو در آن واقع شده‌اند.
خیابان قدر به معابر مهمی مانند کشاورز، کارگر شمالی، دکتر قریب، جمالزاده، ثابت و همچنین گلریز متصل گردیده است.


neshan logo