عکس خیابان ثابت تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان ثابت تهران

خیابانی در تهران

خیابان ثابت در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نصرت و کشاورز غربی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند صندوق کارآفرینی امید، شهرداری ناحیه 2 منطقه 6 و اداره کل امور خدمات شهری شهرداری تهران در آن واقع شده‌اند.
خیابان ثابت به معابر مهمی مانند کشاورز، نصرت، فرصت شیرازی، قدر و همچنین گلریز متصل گردیده است.


neshan logo