عکس خیابان آیت الله بید آبادی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان آیت الله بید آبادی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان آیت الله بید آبادی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند موزه حمام علیقلی آقا در آن واقع شده‌اند. خیابان آیت الله بید آبادی به معابر مهمی مانند مسجد سید، طیب، جامی شرقی، شهید احمد فروغی، علی قلی آقا و همچنین علیرضا تگریان متصل گردیده است.


neshan logo