عکس خیابان آذربایجان تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان آذربایجان تهران

خیابانی در تهران

خیابان آذربایجان در منطقه 10 تهران واقع شده‌است و از محله‌های آذربایجان، جمالزاده، جمهوری، سلسبیل شمالی، حر، اسکندری، توحید و کارون شمالی عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بیمارستان و زایشگاه اقبال، بیمارستان شهریار، سینما المپیا، دبیرخانه بیت رهبری و موسسه همیاری و عمران شانجان در آن واقع شده‌اند.
خیابان آذربایجان به معابر مهمی مانند بزرگراه نواب صفوی، تونل توحید، کارگر جنوبی، آزادی، جمهوری، باستان، دامپزشکی، کارون، دوازدهم فروردین، رودکی جنوبی، خوش جنوبی، اسکندری جنوبی، کمالی، جمالزاده، آژیده، انصافی مقدم، اردیبهشت، قصرالدشت، گلشن، دانشگاه، بهبودی، یاسری، چنگیزی، ارومیه، شکاری، سلیمانیه و همچنین موسوی متصل گردیده است.


category

کترینگ و آشپزخانه

neshan logo