عکس خیابان جمالزاده تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان جمالزاده تهران

خیابانی در تهران

خیابان جمالزاده در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کشاورز غربی، نصرت، آل احمد، جمالزاده و حر عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند کلیسای آبراهام مقدس، خانه موزه دکتر شریعتی، حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان، گروه شهرسازی و معماری چارجو و ایستگاه کنترل جریان برق در آن واقع شده‌اند.
خیابان جمالزاده به معابر مهمی مانند جمهوری اسلامی، کشاورز، دکتر فاطمی، فاطمی، شهید فاطمی، آزادی، لبافی نژاد، آذربایجان، باقرخان، نصرت، آژیده، صدوقی، کلهر، فرصت شیرازی، نوفلاح، چنگیزی، قدر، طوسی و همچنین دیلمان متصل گردیده است.


neshan logo