عکس خیابان تکیه تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان تکیه تهران

خیابانی در تهران

خیابان تکیه در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله نیاوران عبور می‌کند. خیابان تکیه محله نیاوران به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، پور ابتهاج (دارآباد)، شفیعی، جهانشاهی و همچنین دارآباد متصل گردیده است.


neshan logo