عکس خیابان مشتاق دوم اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مشتاق دوم اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان مشتاق دوم در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است خیابان مشتاق دوم یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اسناد پزشکی تامین اجتماعی، اداره کل آتش نشانی اصفهان، شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی، مجتمع رفاه گستر سازمان تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان مشتاق دوم به معابر مهمی مانند پل غدیر، بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگمهر، کنارگذر صیاد شیرازی، سلمان فارسی، پل بزرگمهر، مشتاق اول و همچنین حمزه اصفهانی متصل گردیده است.


neshan logo