عکس خیابان گلزار اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان گلزار اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان گلزار در منطقه 3 اصفهان واقع شده‌است خیابان گلزار به معابر مهمی مانند ابوالحسن اصفهانی، هشت بهشت غربی، احمد آباد، خواجه نظام الملک، شریف واقفی، شهید باطنی، آراسته، استاد همایی، پاکوشک و همچنین چشمه باقرخان متصل گردیده است.


neshan logo