عکس خیابان گلزار اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان گلزار اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان گلزار در اصفهان واقع شده‌است. خیابان گلزار به معابر مهمی مانند ابوالحسن اصفهانی، هشت بهشت غربی، احمد آباد، خواجه نظام الملک، شریف واقفی، شهید باطنی، آراسته، استاد همایی، پاکوشک و همچنین چشمه باقرخان متصل گردیده است.


category

کترینگ و آشپزخانه

neshan logo