عکس پیاده‌راه هاشمی نژاد 24 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد شهید هاشمی نژاد، هاشمی نژاد28
category

پیاده‌راه هاشمی نژاد 24 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه هاشمی نژاد 24 در منطقه 3 مشهد واقع شده‌است و از محله آیت الله کاشانی عبور می‌کند. پیاده‌راه هاشمی نژاد 24 محله آیت الله کاشانی به معابر مهمی مانند شهید هاشمی نژاد متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه مترو راه آهن


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...