عکس خیابان توحید میانی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان توحید میانی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان توحید میانی در منطقه 5 اصفهان واقع شده‌است خیابان توحید میانی به معابر مهمی مانند نظر میانی، نظر شرقی، شریعتی غربی، شریعتی شرقی، توحید جنوبی، توحید شمالی و همچنین مهرداد (شهید قندی) متصل گردیده است.


neshan logo