عکس کوچه پیروزی 22 - حق شناس 7 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد بلوار پیروزی، پیروزی22
category

کوچه پیروزی 22 - حق شناس 7 مشهد

خیابانی در مشهد

کوچه پیروزی 22 - حق شناس 7 در منطقه 9 مشهد واقع شده‌است و از محله سرافرازان عبور می‌کند. کوچه پیروزی 22 - حق شناس 7 محله سرافرازان به معابر مهمی مانند بلوار پیروزی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس پیروزی 24 و حق شناس 10 شهید حسن خباز


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...