عکس خیابان خرم اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان خرم اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان خرم در منطقه 2 اصفهان واقع شده‌است خیابان خرم یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند ترمینال مسافربری صمدیه در آن واقع شده‌اند. خیابان خرم به معابر مهمی مانند بزرگراه شهید خرازی، نواب صفوی، صمدیه-لباف، فرعی خرم، شهیدان شرقی و همچنین کنارگذر خرازی متصل گردیده است.


neshan logo