عکس بزرگراه امام خمینی اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

بزرگراه امام خمینی اصفهان

بزرگراه در اصفهان

بزرگراه امام خمینی در منطقه 2 اصفهان واقع شده‌است بزرگراه امام خمینی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند برج کبوتر قلمستان، پلیس - 10، کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، اداره برق شمال غرب اصفهان، انجمن صنفی حفاران اصفهان و شرکت سرمد الکترونیک سپاهان در آن واقع شده‌اند.
بزرگراه امام خمینی به معابر مهمی مانند بزرگراه آزادگان، بزرگراه شهید خرازی، بهارستان غربی، کنارگذر امام خمینی، امیرکبیر، کیان پارس، شهدای بابوکان، شهدای عاشق آباد، رباط، شریف شرقی، امام رضا، رهنان، بسیج، کنارگذر امام خمینی، خانه اصفهان، عطاالملک، انوشیروان، شهیدان کاظمی (کوجان)، درخشان، شهدای لمجیر، سردار شهید خلیفه سلطانی، مشیر الدوله، صادقی، شریعتی، جهادگران، بوعلی، مهدیه، مشکین، ظهرآبادی 46، ویلای شمالی، حکیم صفایی، مفتح، رسالت 1، شهرک قدس، طالقانی، مظاهر مزروعی، شهدای عملیات محرم، مینو، امام حسین، احمدی، شمس، ساحل، شمس آباد ولدان، شمشاد، اسکندری، یدالله کاظمی، شهیدان مهدی پور، مولوی، مزروعی، بهشتی و همچنین غدیر متصل گردیده است.


category

کترینگ و آشپزخانه

category

فروشگاه زنجیره‌ای

neshan logo