عکس خیابان خانه اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان خانه اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان خانه اصفهان در منطقه 8 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند پلیس - 10 در آن واقع شده‌اند. خیابان خانه اصفهان به معابر مهمی مانند امام خمینی، میدان رزمندگان، کنارگذر امام خمینی، شهدای لمجیر و همچنین سردار شهید خلیفه سلطانی متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان خانه اصفهان

neshan logo