عکس فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس)
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان تهران تهران فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس)، بین زفرقندی و بلوار خوشوقت
category

فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس)

خیابانی در تهران

فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس) در منطقه 4 تهران واقع شده‌است و از محله تهرانپارس غربی عبور می‌کند. فلکه سجادیه (سوم تهرانپارس) محله تهرانپارس غربی به معابر مهمی مانند حجر ابن عدی، صد و نود و شش غربی، زفرقندی (196 غربی)، خوشوقت (حجربن عدی)، زفرقندی (196 شرقی)، خوشوقت، میرزازاده (اخوت) و همچنین صد و بیست و سه متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...