عکس خیابان نواب یزد مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان نواب یزد

خیابانی در یزد

خیابان نواب از محله‌های چهار منار، کوچه بیوک، سوانح سوختگی و ایرانشهر یزد عبور می‌کند. خیابان نواب به معابر مهمی مانند شهید نواب صفوی، شهید مطهری، بیست و دو بهمن، معلم و همچنین شهید رجایی متصل گردیده است.


neshan logo