عکس خیابان چهارباغ پایین اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان چهارباغ پایین اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان چهارباغ پایین در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان چهارباغ پایین یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری اصفهان، هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، اداره امور شعب بانک ملی اصفهان، دفترخانه255، اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، اداره ورزش و جوانان استان اصفهان، معاونت ارزش افزوده اداره دارایی استان و هیئت پزشکی استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان چهارباغ پایین به معابر مهمی مانند عبدالرزاق، مسجد سید، ابن سینا، جامی شرقی، شهید احمد فروغی، باب الرحمه، سپه و همچنین شهید منصور بانکی متصل گردیده است.


category

سوپرمارکت و هایپرمارکت

category

کترینگ و آشپزخانه

neshan logo