عکس خیابان چهارباغ پایین اصفهان
category

خیابان چهارباغ پایین اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان چهارباغ پایین در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان چهارباغ پایین یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند شهرداری اصفهان، انجمن مددکاری امام زمان، هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان اصفهان، اداره امور شعب بانک ملی اصفهان، دفترخانه255، سینما هادی، معاونت ارزش افزوده اداره دارایی استان و اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان چهارباغ پایین به معابر مهمی مانند عبدالرزاق، مسجد سید، باغ گلدسته، بلوار کاوه، ابن سینا، جامی شرقی، شهید احمد فروغی، باب الرحمه، سپه، طالقانی، مدرس، مدرس قدیم و همچنین شهید منصور بانکی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان چهارباغ پایین