عکس خیابان پاکوشک اصفهان
category

خیابان پاکوشک اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان پاکوشک در اصفهان واقع شده‌است. خیابان پاکوشک به معابر مهمی مانند بزرگمهر، تونل شهید آقاخانی، هشت بهشت غربی، هشت بهشت شرقی، امامزاده زید و همچنین گلزار متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان پاکوشک