عکس خیابان سپه اصفهان
category

خیابان سپه اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان سپه در اصفهان واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند شهرداری اصفهان، اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و تیمچه مثقالی در آن واقع شده‌اند.
خیابان سپه به معابر مهمی مانند چهارباغ پایین، باغ گلدسته، استانداری، حکیم، مسجد حکیم، باب الرحمه و همچنین طالقانی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان سپه