عکس خیابان قاآنی شمالی شیراز
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان قاآنی شمالی شیراز

خیابانی در شیراز

خیابان قاآنی شمالی در منطقه 8 شیراز واقع شده‌است و از محله‌های تحویلی - فخرآباد، شهرداری، زند، سیاه سنگ، گود عربان - درب شیخ و گلکوب عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند بهبودستان نمازی در آن واقع شده‌اند. خیابان قاآنی شمالی به معابر مهمی مانند مشیر شرقی، بلوار سیبویه، قاانی نو، فخرآباد شرقی، 6 توحید، لشکری، توحید (داریوش)، داریوش، منوچهری، لطفعلی خان زند، شمس تبریزی و همچنین حائری 11 (فرح) متصل گردیده است.


neshan logo