عکس خیابان فیضیه تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان فیضیه تهران

خیابانی در تهران

خیابان فیضیه در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله‌های جماران و نیاوران عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند گالری هنرهای تجسمی گذار در آن واقع شده‌اند.
خیابان فیضیه به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، آقایی و همچنین امیدوار متصل گردیده است.


neshan logo