عکس خیابان بهارستان غربی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان بهارستان غربی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان بهارستان غربی در منطقه 8 اصفهان واقع شده‌است خیابان بهارستان غربی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ۱۱۵ استان اصفهان در آن واقع شده‌اند.
خیابان بهارستان غربی به معابر مهمی مانند امام خمینی، انقلاب اسلامی، گلخانه، 17 شهریور، مفتح، شهدای بابوکان، کوثر، پاسداران، شهید مطهری، کنارگذر امام خمینی، نوبهار، امین، چهل و ششم، شهرک قدس، فردوسی، شهدای مارچین، اردیبهشت، شهید قدوسی، ابوذر و همچنین گلزار شهدای مارچین متصل گردیده است.


category

فروشگاه زنجیره‌ای

category

آبمیوه و بستنی

neshan logo