عکس خیابان یوسف تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان یوسف تهران

خیابانی در تهران

خیابان یوسف در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های کشاورز غربی و نصرت عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته و مرکز مخابرات توحید در آن واقع شده‌اند.
خیابان یوسف به معابر مهمی مانند دکتر قریب، میرخانی، فرصت شیرازی و همچنین طوسی متصل گردیده است.


neshan logo