عکس خیابان دامپزشکی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان دامپزشکی تهران

خیابانی در تهران

خیابان دامپزشکی در منطقه 11 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فرودگاه مهرآباد، جمهوری، سلسبیل شمالی، اسکندری، کارون شمالی، زنجان جنوبی، استاد معین و دکتر هوشیار عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اداره ثبت اسناد غرب و جنوب غرب، اداره کل ثبت اسناد غرب تهران، تیم توسعه توان و اداره ثبت اسناد و املاک غرب در آن واقع شده‌اند.
خیابان دامپزشکی به معابر مهمی مانند بزرگراه سعیدی، بزرگراه نواب صفوی، تونل توحید، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شهید سعیدی، کنارگذر یادگار امام، بیست و یک متری جی، آذربایجان، کارون، جیحون، رودکی جنوبی، خوش جنوبی، اسکندری جنوبی، انصافی مقدم، قصرالدشت، استاد معین، غیاثوند، مبینی، محمد خانی، اسکندری، شهیدی و همچنین موسوی متصل گردیده است.


neshan logo