عکس خیابان نواب صفوی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان نواب صفوی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان نواب صفوی در منطقه 1 اصفهان واقع شده‌است خیابان نواب صفوی یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند ترمینال مسافربری صمدیه در آن واقع شده‌اند. خیابان نواب صفوی به معابر مهمی مانند خرم، صمدیه-لباف، مسجد سید، آیت الله کاشانی، مصدق کاشانی و همچنین کنارگذر خرازی متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان نواب صفوی

neshan logo