عکس خیابان مقدسی تهران مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان مقدسی تهران

خیابانی در تهران

خیابان مقدسی در منطقه 1 تهران واقع شده‌است و از محله‌های نیاوران و امامزاده قاسم عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سفارت اسلواکی در آن واقع شده‌اند.
خیابان مقدسی به معابر مهمی مانند باهنر، نیاوران، زمانی و همچنین نجابت جو متصل گردیده است.


neshan logo