عکس پیاده‌راه عبادی 52 مشهد
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خراسان رضوی مشهد آیت الله عبادی، عبادی52
category

پیاده‌راه عبادی 52 مشهد

خیابانی در مشهد

پیاده‌راه عبادی 52 در منطقه 2 مشهد واقع شده‌است و از محله‌های فاطمیه، سمزقند و راه آهن عبور می‌کند. پیاده‌راه عبادی 52 به معابر مهمی مانند آیت الله عبادی و بلوار مجلسی غربی متصل گردیده است. برخی از مکان‌هایی که توسط کاربران اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان در این خیابان ثبت و منتشر گردیده‌اند عبارتند از: ایستگاه اتوبوس بیمارستان حجازی


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...