عکس خیابان موحدین اهواز
category

خیابان موحدین اهواز

خیابانی در اهواز

خیابان موحدین از محله کیانپارس اهواز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند سازمان نظام مهندسی استان خوزستان در آن واقع شده‌اند. خیابان موحدین محله کیانپارس به معابر مهمی مانند کیانپارس و بلوار ساحلی غربی متصل گردیده است.