عکس بزرگراه اتوبان کیانپارس اهواز
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خوزستان اهواز اتوبان کیانپارس
category

بزرگراه اتوبان کیانپارس اهواز

بزرگراه در اهواز

بزرگراه اتوبان کیانپارس در اهواز واقع شده‌است. بزرگراه اتوبان کیانپارس یکی از معابر اصلی در اهواز می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اهواز می‌باشد. بزرگراه اتوبان کیانپارس به معابر مهمی مانند بلوار مدرس، کیان‌آباد و همچنین اروند متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...