عکس خیابان عاشری تهران
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
category

خیابان عاشری تهران

خیابانی در تهران

خیابان عاشری در منطقه 21 تهران واقع شده‌است و از محله شهرک استقلال عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف کارکنان دولت (اسکاد) در آن واقع شده‌اند.
خیابان عاشری محله شهرک استقلال به معابر مهمی مانند کنارگذر لشگری، جلال، غلامرضا جلال و همچنین شفیعی متصل گردیده است.


neshan logo