عکس خیابان شریف واقفی اصفهان مشاهده در نقشه نشان
category

خیابان شریف واقفی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان شریف واقفی در اصفهان واقع شده‌است. و مکان‌های مهمی مانند خدمات شهری منطقه ۳ در آن واقع شده‌اند. خیابان شریف واقفی به معابر مهمی مانند بزرگمهر، نشاط، تونل شهید آقاخانی، تونل بزرگمهر، چهارباغ خواجو، 22 بهمن، ابوالحسن اصفهانی، گلزار، فلسطین، نورباران و همچنین ملک متصل گردیده است.


اماکن مهم خیابان شریف واقفی

neshan logo