عکس بزرگراه جلال آل احمد، غرب تهران مشاهده در نقشه نشان
category

بزرگراه جلال آل احمد، غرب تهران

خیابانی در تهران

بزرگراه جلال آل احمد، غرب در منطقه 6 تهران واقع شده‌است و از محله‌های فاطمی، امیرآباد و آل احمد عبور می‌کند. بزرگراه جلال آل احمد، غرب یکی از معابر اصلی این محلات در تهران می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر تهران می‌باشد.
بزرگراه جلال آل احمد، غرب به معابر مهمی مانند بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه شهید گمنام، کارگر شمالی و همچنین چهارم متصل گردیده است.


neshan logo