عکس خیابان رضوی اصفهان
category

خیابان رضوی اصفهان

خیابانی در اصفهان

خیابان رضوی در منطقه 4 اصفهان واقع شده‌است و مکان‌های مهمی مانند اداره مالیاتی شهر اصفهان ساختمان ۲۲ بهمن در آن واقع شده‌اند. خیابان رضوی به معابر مهمی مانند رکن الدوله شرقی و جمشیدی متصل گردیده است.


category

ایستگاه‌های نزدیک به خیابان رضوی