عکس پل شهید صیاد شیرازی اهواز
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان خوزستان اهواز پل شهید صیاد شیرازی
category

پل شهید صیاد شیرازی اهواز

خیابانی در اهواز

پل شهید صیاد شیرازی از محله‌های مهرشهر، کیان آباد، کیانپارس و کمپلو شمالی اهواز عبور می‌کند. و مکان‌های مهمی مانند خدمات شهری منطقه دو در آن واقع شده‌اند.
پل شهید صیاد شیرازی به معابر مهمی مانند اروند، کیان‌آباد، وهابی شمالی و همچنین پهلوان غربی متصل گردیده است.


download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...