عکس بلوار کاوه اصفهان
show-on-map مشاهده در نقشه نشان arrow-right
استان اصفهان اصفهان بلوار کاوه
category

بلوار کاوه اصفهان

خیابانی در اصفهان

بلوار کاوه در منطقه 7 اصفهان واقع شده‌است بلوار کاوه یکی از معابر اصلی در اصفهان می‌باشد. این خیابان از خیابان‌های مهم شهر اصفهان می‌باشد و مکان‌های مهمی مانند اداره گاز منطقه ۵ اصفهان، خروجی ترمینال کاوه، پایانه اتوبوسرانی بابلدشت، مرکز کنترل کیفیت هوا، ایستگاه برق ۶۳ کیلو ولت شهید چمران، دفتر نظام مهندسی و اداره گاز در آن واقع شده‌اند.
بلوار کاوه به معابر مهمی مانند استاد فلاطوری، بزرگراه شهید چمران، کنارگذر چمران، 15 خرداد، بهمن، بکایی، کنارگذر ردانی پور، تربیت معلم، زیرگذر بزرگراه کاوه، بابلدشت، رضا عباسی، مدرس، مدرس قدیم، ابن سینا، شهید احمد فروغی، حکیم شفا، پل 25 آبان، شهید باهنر، هادی زاده و همچنین شمس آباد متصل گردیده است.


category

فروشگاه‌های زنجیره‌ای بلوار کاوه

download neshan app

دانلود اپلیکیشن نقشه و مسیر‌یاب نشان

مسیر‌یابی، کنکاش، نشان ۳۶۰، رادیو نشان و...